DJKT Plzeň

Nabucco

Vášnivá a stále silná Verdiho hudba vypráví biblický příběh o utiskovaném židovském národu a jeho osvobození z babylonského zajetí, sbor Židů v této opeře patří k nejkrásnějším sborům celé operní literatury.

#opera
#historické
#djkt
#velkédivadlo

Všechny termíny

Středa

11. 10. 2023


19:00


VELKÉ DIVADLO

Plzeň


110 - 370 Kč

Středa

8. 11. 2023


19:00


VELKÉ DIVADLO

Plzeň


110 - 370 Kč

Popis

O PŘEDSTAVENÍ

Vášnivá a stále silná Verdiho hudba vypráví biblický příběh o utiskovaném židovském národu a jeho osvobození z babylonského zajetí, sbor Židů v této opeře patří k nejkrásnějším sborům celé operní literatury.

Když Verdi zažil vypískání své komické opery Jeden den králem, byl pevně rozhodnut, že už žádnou operu psát nebude. Díky diplomacii intendanta milánské La Scaly Merelliho obdržel libreto Temistocla Solery o biblickém králi Nebukadnezarovi, které jej nesmírně zaujalo, zejména text k později slavnému sboru Židů „Leť, myšlenko, na zlatých křídlech.“ Premiéra 9. března 1842 na jevišti La Scaly byla tak úspěšná, že Verdi přestal pochybovat o svém skladatelském talentu a začal psát jedno dílo za druhým. Stal se jedním z nejúspěšnějších operních skladatelů 19. století nejen v Itálii, ale na celém světě. Opera Nabucco, stojící na samém začátku jeho tvorby, je neustále živým a aktuálním hudebním dramatem, jehož hlavní myšlenkou je svoboda.

TVŮRCI

Hudební nastudování: Norbert Baxa
Dirigent: Norbert Baxa / Jiří Štrunc
Režie: Tomáš Ondřej Pilař
Scéna a kostýmy: Aleš Valášek
Světelný design: Antonín Pfleger
Dramaturgie: Zbyněk Brabec
Sbormistr: Zdeněk Vimr

OSOBY A OBSAZENÍ

Nabuchodonosor (Nabucco): Michele Kalmandy / Nikolaj Někrasov / Pavel Klečka
Abigail: Csilla Boross / Ivana Šaková / Ivana Veberová
Ismael: Paolo Lardizzone / Philippe Castagner
Zachariáš, hebrejský velekněz: František Zahradníček / Jevhen Šokalo / Jan Hnyk
Fenena, Nabuchodonosorova dcera: Václava Krejčí Housková / Jana Foff / Becca Conviser
a další

Délka 140 minut