Plzeňská filharmonie

NeoKlasik orchestr

Dramaturgie NeoKlasik orchestru se zaměřuje na interpretaci neoklasicismu, který odkazuje na dobové styly a formy. Koncerty proto nabízí široké možnosti interpretace napříč mnoha hudebními směry a dodávají tak nový a svěží pohled na klasickou hudbu (neobaroko, neoklasicismus, neoverismus, neoimpresionismus, neofolklorismus a další).

#koncert
#klasickáhudba
#orchestr
#smetanovské dny

Všechny termíny

Úterý

21. 3. 2023


19:30


DŮM HUDBY, Husova 30, Plzeň

Plzeň


280 Kč

Popis

O KONCERTU

Dramaturgie NeoKlasik orchestru se zaměřuje na interpretaci neoklasicismu, který odkazuje na dobové styly a formy. Koncerty proto nabízí široké možnosti interpretace napříč mnoha hudebními směry a dodávají tak nový a svěží pohled na klasickou hudbu (neobaroko, neoklasicismus, neoverismus, neoimpresionismus, neofolklorismus a další). Václav Dlask s tímto orchestrem nastudoval několik významných děl Bohuslava Martinů v rámci projektu NeoMartinů a současná neoklasicistní díla ve světové premiéře. Zaměřuje se také na programy připomínající významné historické události. V roce 2021 vystoupil NeoKlasik orchestr na pietním aktu In memoriam Babí Jar k 80. výročí masakru Židů v rokli Babí Jar, kde byla provedena 14. symfonie D. Šostakoviče. Posledním uměleckým počinem NeoKlasik orchestru byla účast na mezinárodním projektu In memoriam Lidice připomínajícím vyhlazení obce Lidice.

NeoKlasik orchestr se také zúčastnil několika významných tuzemských festivalů, jako jsou Haydnovské hudební slavnosti, Dny soudobé hudby, Melodramfest, Břevnovská hudební setkání, Dvořákova Příbram ad.

Délka 90 minut