Vážení kupující, současná situace je jistě komplikovaná jak pro pořadatele akcí tak pro vás, mějte však prosím na paměti pří případných výhradách, že Společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. není pořadatelem jednotlivých kulturních, společenských, sportovních nebo jiných akcí (dále jen “Akce”), na které jsou vstupenky v systému Plzeňská vstupenka prodávány. Naše společnost zajišťuje pouze prodej a distribuci vstupenek na jednotlivé Akce vždy jménem a na účet jejich pořadatele, a to na základě pověření daného smlouvou s každým pořadatelem.

 

Nákupem vstupenky na Akci vzniká přímý právní vztah mezi vámi jako zákazníkem, který si vstupenku nakupuje, a pořadatelem této Akce, který vstupenku prodává. Veškeré nároky spojené se zakoupenou vstupenkou a vaším právem zúčastnit se Akce, na kterou jste si tuto vstupenku zakoupili, proto směřují vždy vůči pořadateli Akce, nikoliv vůči naší společnosti.

 

Naše společnost neodpovídá za konání či nekonání Akcí, ani za jakoukoliv změnu Akcí, jejich termínů či míst konání, stejně tak neodpovídá za jejich průběh či za události, k nimž by na Akcích došlo, nebo co by mělo v těchto Akcích svůj původ. Za škodu či jinou újmu, která by vznikla v souvislosti s Akcí, odpovídá pořadatel.  Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit u příslušného pořadatele Akce.

 

Děkujeme za pochopení.

 

 

Kontakt

  • Centrální rezervační kancelář
  • Perfect System s.r.o.
  • Radlická 3301/68, 150 00 Praha 5
  • +420 277 012 677
  • info@plzenskavstupenka.cz

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12,
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

IČ: 252 20 683
DIČ: CZ25220683