Plzeň - TURISMUS

The Great Synagogue in Pilsen - WITH THE RABBI'S HOUSE

Velká synagoga v Plzni se po třech letech rozsáhlé rekonstrukce opět otevřela veřejnosti. Největší synagoga v Česku, druhá největší v Evropě a jedna z pěti největších na světě je postavena v pseudorománském slohu s maurskými prvky.Během komentované prohlídky se seznámíte jak s průběhem výstavby a rekonstrukce synagogy, tak s historií Židovské obce v Plzni a prohlédnete si i novou stálou expozici Tady žili židé. Specialitou této prohlídky je návštěva rabínského domu a rituální židovské lázně mikve.

#tours
#recommended
#unique
#neo-romanesque style

All events

Monday

6/17/2024


3:30 PM


Velká synagoga v Plzni

Plzeň


300 CZK

Wednesday

6/19/2024


3:30 PM


Velká synagoga v Plzni

Plzeň


300 CZK

Monday

6/24/2024


3:30 PM


Velká synagoga v Plzni

Plzeň


300 CZK

Wednesday

6/26/2024


3:30 PM


Velká synagoga v Plzni

Plzeň


300 CZK

Description

ABOUT THE TOUR

The Great Synagogue in Pilsen has reopened to the public after three years of extensive reconstruction. The largest synagogue in the Czech Republic, the second largest in Europe and one of the five largest in the world is built in a pseudo-Romanesque style with Moorish elements. permanent exhibition Jews lived here. The specialty of this tour is a visit to the Rabbi's house and the ritual Jewish mikveh bath.

Tour participants must arrive no later than 5 minutes before the tour at the main entrance of the synagogue, where they will be picked up by the tour guide.

Length 90 minutes