DJKT Plzeň

Prodaná nevěsta

Slavnostně nasvícená malovaná opona Augustina Němejce, kterou diváci spatří během předehry, bude vstupní branou do nové inscenace Prodané nevěsty, jejíž pojetí vzdá hold zdejšímu malebnému kraji, lidovým krojům a tradičním vesnickým výjevům.

#opera
#velkédivadlo
#bedřichsmetana
#klasika
#komedie
#djkt
#rodinné

Všechny termíny

Pátek

24. 5. 2024


19:00


VELKÉ DIVADLO

Plzeň


240 - 370 Kč

Popis

O PŘEDSTAVENÍ

Bedřich Smetana zasadil svou nejslavnější operu právě na Plzeňsko jako vzpomínku na své mládí, a stejně tak i naše jevištní zpracování nás přenese do těchto míst za doby, kdy zde mistr studoval, toulal se přírodou a zažíval první lásky. Jeviště proto zaplní účinkující v autentických krojích, dospělý i dětský sbor, velký balet tančící regionální lidové tance a samozřejmě sólisté – a to výhradně plzeňští – v čele s držitelkou ceny Thalie Ivanou Veberovou jako Mařenkou a našim domácím sólistou Amirem Khanem jako Jeníkem.

Novou inscenaci Prodané nevěsty hudebně nastuduje dirigent Jiří Štrunc a režisérem bude Tomáš Ondřej Pilař, který se jejím uvedením po šesti letech v čele plzeňské opery s tímto souborem rozloučí.

Délka 180 minut
Bezbariérový vstup
Hudba
Bedřich Smetana

Ukázka představení