Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

 

Uděluji tímto společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (dále „Správce“), sídlem Plzeň, Denisovo nábřeží č.p. 920/12, PSČ 303 23, IČ 25220683, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710, jež je provozovatelem portálu PlzenskaVstupenka.cz včetně sítě prodejních míst, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 

1. Osobní údaje, které mohou být zpracovány:

• jméno, příjmení

• e-mail

• telefon

• ulice, město, PSČ, země

• heslo – v zašifrované formě

• IP adresa

• soubory cookie

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 Zlepšení komfortu Zákazníka z nakupování a zvýšení jeho informovanosti o aktuální nabídce, a to formou přímého marketingu a analýzy návštěvnosti a nákupního chování.

 

3. Doba zpracování osobních údajů je:

5 let od udělení souhlasu.

 

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

 Společnost Perfect System, s.r.o. (dále „Zpracovatel“), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84989, se sídlem v Radlické 3301/68, 150 00 Praha 5, IČ: 26480981. Jedná se o společnost, která poskytuje rezervační systém Colosseum a stará se o celkový chod portálu PlzenskaVstupenka.cz.

 

Dále používáme kódy od společností Google Inc (Google Tag manager, Adwords, Google Analytic). Seznam.cz, a.s. (Sklik) a Facebook Ireland Ltd.,, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků a zákazníků portálu. 

 

Osobní údaje jsou shromažďovány a uchovávány pouze elektronicky v zabezpečeném datovém úložišti. Data předávána mezi zařízením Zákazníka a serverem Správce jsou vždy šifrována pomocí SSL protokolu. 

 

 5. Zákazník je oprávněn kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno výše, zrušit, a to žádostí zaslanou prostřednictvím emailu na adresu info@plzenskavstupenka.cz anebo volbou odvolání Souhlasu se zpracováním osobních údajů dostupné v sekci „Můj účet". Zákazník rovněž může požádat o vymazání údajů, a to buďto e-mailem anebo opět přes volbu vymazání ze sekce „Můj účet“.

 

 

Subjekt údajů – Zákazník svým souhlasem prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že jím uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

 

 

 *Poučení Subjektu údajů

 

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

• osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

• důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zvýšení informovanosti o aktuální nabídce Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

• při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování

• Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

• Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

• Výše uvedený Souhlas se zpracováním osobních údajů není povinný pro účel uskutečnění nákupu (objednávka/rezervace) vstupenky. Nákup vstupenky a plnění smluvního vztahu se řídí informacemi a podmínkami ze sekce Jak nakupovat.

 

Kontakt

  • Centrální rezervační kancelář
  • Perfect System s.r.o.
  • Radlická 3301/68, 150 00 Praha 5
  • +420 277 012 677
  • info@plzenskavstupenka.cz

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12,
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

IČ: 252 20 683
DIČ: CZ25220683