Vážení,

vítáme Vás na internetových stránkách Městského rezervačního systému „Plzeňská vstupenka“, jehož prostřednictvím si můžete on-line rezervovat, objednat nebo přímo zakoupit vstupenky na kulturní a sportovní akce z nabídky tohoto rezervačního systému.

V této sekci „Jak nakupovat“ naleznete všechny potřebné informace, jakým způsobem je možné vstupenky prostřednictvím portálu „Plzeňská vstupenka“ on-line rezervovat, objednávat nebo přímo nakupovat.OBSAH:

VYHLEDÁVÁNÍ AKCÍ

MOŽNOSTI REZERVACE VSTUPENEK

·        Informace k jednotlivým způsobům úhrady rezervovaných vstupenek

·        Informace k jednotlivým způsobům doručení rezervovaných vstupenek

MOŽNOSTI OBJEDNÁNÍ VSTUPENEK

·        Informace k jednotlivým způsobům úhrady objednávaných vstupenek

·        Informace k jednotlivým způsobům doručení objednávaných vstupenek

MOŽNOSTI NÁKUPU VSTUPENEK

·        Informace k platbě bankovní kartou online

·        Informace k jednotlivým způsobům doručení zakoupených vstupenek

REGISTRACE

·        Zapomenuté heslo

POSTUP PŘI VÝBĚRU VSTUPENEK

MŮJ ÚČET

·        Vytištění eVstupenky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

       ·        Všeobecné obchodní podmínky
       ·        Dárkové poukazy (ePoukazy)
       ·        Reklamační řád
       ·        Ochrana osobních údajů
       ·        Závěrečná ustanovení
       ·        
Obchodní podmínky při nákupu permanentek FC Viktoria Plzeň

 

  

VYHLEDÁVÁNÍ AKCÍ

Na úvodní stránce portálu se vždy zobrazuje aktuální nabídka, která Vás upozorňuje na zajímavé akce. Akce podle druhu, můžete vyhledávat přes navigaci Divadlo, Kino, Hudba, Festival, Sport, Děti a Ostatní. Dále lze akce vyhledávat nejen pomocí fulltextového a pokročilého vyhledávání, ale také označením konkrétního dne v kalendáři.

Kliknutím na termín Vámi vybrané akce se zobrazí sál, ze kterého je možné vybírat vstupenky do Vašeho virtuálního košíku.MOŽNOSTI REZERVACE VSTUPENEK

V této sekci naleznete seznam všech typů rezervací, které Městský rezervační systém „Plzeňská vstupenka“ pro internetové uživatele portálu nabízí.UPOZORNĚNÍ:

Pořadatel akce nemusí podporovat všechny níže uvedené typy rezervací.

Každý typ rezervace má pořadatelem individuálně nastaven limit, do kdy je možné vstupenky tímto způsobem prostřednictvím portálu „Plzeňské vstupenky“ rezervovat.

Povolené typy rezervací s uvedeným způsobem úhrady a vyzvednutím / doručením vstupenek jsou vždy uvedeny v košíku, který se zobrazí po vybrání počtu vstupenek v akci.

Pokud je u dané akce překročen nastavený limit všech typů rezervací, zobrazí se v sále akce informace o tom, že vstupenky již není možné rezervovat. V tomto případě již nebude možné vložit do virtuálního košíku další místa. Pokud je u dané akce překročen limit všech typů rezervací, zobrazí se v sále akce informace o tom, že vstupenky již není možné rezervovat. V tomto případě již nebudete moci vložit místa, o které byste měli zájem, do virtuálního košíku.

Po dokončení rezervace vstupenek se na obrazovce vždy zobrazí číslo a jméno rezervace, dále pak platnost rezervace a informace týkající se doručení vstupenek. Rezervované vstupenky je nutné uhradit do data platnosti rezervace a to dle Vámi vybraného způsobu platby (na pokladně předprodeje, bankovním převodem). Při doručení vstupenek poštou může být k ceně vstupenek připočítán manipulační poplatek za poštovné a balné. Tento poplatek se zobrazí po výběru vstupenek dle zvoleného typu rezervace a způsobu doručení vstupenek.

 

TYPY REZERVACÍ A JEJICH LIMITY:

·         Pokladna předprodeje – osobní vyzvednutí vstupenek
Vstupenky je možné rezervovat do 6 kalendářních dnů před termínem akce, platnost rezervace jsou 1 - 3 dny.

·         Platba bankovním převodem v ČR – osobní vyzvednutí vstupenek
Vstupenky je možné rezervovat do 8 kalendářních dnů před konáním akce.

·         Platba bankovním převodem v ČR – doručení vstupenek poštou po ČR - Cenné psaní
Vstupenky je možné rezervovat do 14 kalendářních dnů před konáním akce.

·         Platba bankovním převodem v ČR – eVstupenka
Vstupenky je možné rezervovat do 7 kalendářních dnů před konáním akce.

·         Platba na fakturu – osobní vyzvednutí vstupenek
Vstupenky je možné rezervovat do 14 kalendářních dnů před konáním akce.INFORMACE K JEDNOTLIVÝM ZPŮSOBŮM ÚHRADY REZERVOVANÝCH VSTUPENEK

UPOZORNĚNÍ:

V závěrečném kroku rezervace se zobrazí informace k platbě – číslo účtu pro platbu za rezervaci a variabilní symbol.

Částka za rezervované vstupenky a manipulační poplatek (v případě zaslání vstupenek poštou na Vaši adresu) musí být přičtena na účet uvedený v závěrečném kroku rezervace do data platnosti rezervace. Po tomto datu bude neuhrazená rezervace automaticky zrušena. Doporučujeme platbu bankovním převodem provést ihned po rezervaci vstupenek.

Pokladna předprodeje

Při tomto způsobu rezervace vstupenky zaplatíte při jejich vyzvednutí na některém z prodejních míst rezervačního systému Plzeňská vstupenka, dle aktuálně zobrazeného seznamu.

Platba bankovním převodem v ČR

Tento typ úhrady rezervovaných vstupenek je možný pouze, pokud budete úhradu za vstupenky provádět prostřednictvím bank na území České republiky.

Platba na fakturu

Vstupenky je nutné uhradit do data platnosti rezervace na prodejním místě Centrální rezervační kanceláře (CRK). Po úhradě Vám bude vystavena faktura.

INFORMACE K JEDNOTLIVÝM ZPŮSOBŮM DORUČENÍ REZERVOVANÝCH VSTUPENEK

Osobní vyzvednutí vstupenek

V závěrečném kroku rezervace se zobrazí seznam prodejních míst, kde můžete rezervované vstupenky vyzvednout a zaplatit.

Doručení vstupenek poštou po ČR - Cenné psaní

Po přičtení částky za rezervované vstupenky a manipulační poplatek na účet uvedený v posledním kroku rezervace budou vstupenky odeslány na adresu uvedenou v rezervaci. Tento typ doručení můžete použít pro doručení vstupenek na adresu v rámci České republiky. Manipulační poplatek za doručení vstupenek na Vaši adresu činí 95 Kč.

eVstupenka

Pokud si zvolíte tento způsob doručení rezervovaných vstupenek, budete moci si po přičtení částky za vstupenky na účet uvedený v posledním kroku rezervace vytisknout vstupenky na své tiskárně. eVstupenky vytisknete z "MŮJ ÚČET" po Vašem přihlášení na tento portál. K vytištění eVstupenky je nutný program umožňující tisk dokumentu ve formátu PDF (např. Adobe Acrobat Reader).

UPOZORNĚNÍ: Pořadatel ani prodejce neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním této eVstupenky. eVstupenku je nutné uchovávat proti zneužití na bezpečném místě. Vstup na akci bude umožněn pouze na základě té eVstupenky, která projde kontrolním zařízením jako první. Při opětovném předložení eVstupenky nebo předložení její kopie nebude vstup na akci umožněn bez ohledu na to, kdo eVstupenku předloží.MOŽNOSTI OBJEDNÁNÍ VSTUPENEK

V této sekci naleznete seznam všech typů objednávek, které Městský rezervační systém „Plzeňská vstupenka“ pro internetové uživatele portálu umožňuje.

 

UPOZORNĚNÍ: Pořadatel akce nemusí podporovat všechny uvedené typy objednávek vstupenek. Každý typ objednávky vstupenek má pořadatelem individuálně nastaven limit, do kdy je možné vstupenky tímto způsobem na rezervačním portále objednávat.

Povolené typy objednávek s uvedeným způsobem vyzvednutím/ doručením vstupenek je vždy uveden přímo v sále vybrané akce společně s povolenými typy rezervací a nákupu.

Pokud je u dané akce překročen limit všech typů objednávek vstupenek, zobrazí se v sále akce informace o tom, že vstupenky již není možné rezervovat. V tomto případě již nebude možné vložit do virtuálního košíku další místa.

Po dokončení objednávky vstupenek se na obrazovce vždy zobrazí číslo a jméno objednávky.

Při doručení vstupenek poštou může být k ceně vstupenek připočítán manipulační poplatek za poštovné a balné. Tento poplatek se zobrazí při výběru vstupenek v sále dle zvoleného typu objednávky a doručení vstupenek.

 

TYPY OBJEDNÁVEK:

·         Na fakturu – doručení vstupenek poštou po ČR - Cenné psaní
Vstupenky je možné objednávat do 14 kalendářních dnů před konáním akce.INFORMACE K JEDNOTLIVÝM ZPŮSOBŮM ÚHRADY OBJEDNÁVANÝCH VSTUPENEK

Na fakturu

Centrální rezervační kanceláří Vám bude vystavena a zaslána Výzva k zaplacení, na základě těchto podkladů provedete úhradu vstupenek. Je nutné, aby částka za objednávku byla přičtena na účet uvedený ve Výzvě k zaplacení do data její splatnosti.

Při zadání objednávky uveďte prosím všechny potřebné fakturační údaje (Firmu, fakturační adresu, IČ, DIČ, kontakt) do kolonky VZKAZ PRO POŘADATELE.INFORMACE K JEDNOTLIVÝM ZPŮSOBŮM DORUČENÍ OBJEDNÁVANÝCH VSTUPENEK

Doručení vstupenek poštou po ČR - Cenné psaní

Po přičtení částky za objednané vstupenky a manipulační poplatek na účet uvedený ve Výzvě k zaplacení, kterou obdržíte od Centrální rezervační kanceláře, budou Vám vstupenky odeslány na adresu uvedenou v objednávce. Tento typ doručení můžete použít pro doručení vstupenek na adresu v rámci České republiky. Manipulační poplatek za doručení vstupenek činí 95 Kč.MOŽNOSTI NÁKUPU VSTUPENEK

V této sekci naleznete seznam všech typů nákupu vstupenek, které Městský rezervační systém „Plzeňská vstupenka“ pro internetové uživatele portálu umožňuje.

UPOZORNĚNÍ: Pořadatel akce nemusí podporovat všechny uvedené typy nákupu vstupenek.

Každý typ nákupu vstupenek má pořadatelem individuálně nastaven limit, do kdy je možné vstupenky tímto způsobem na rezervačním portále nakupovat.

Povolené typy nákupu vstupenek s uvedeným způsobem vyzvednutím/ doručením vstupenek je vždy uveden přímo v sále vybrané akce společně s povolenými typy rezervací a objednávek.

Pokud je u dané akce překročen limit všech typů nákupu vstupenek, zobrazí se v sále akce informace o tom, že vstupenky již není možné rezervovat. V tomto případě již nebude možné vložit do virtuálního košíku další místa.

Po dokončení výběru vstupenek budete vyzváni k úhradě vstupenek.

Při doručení vstupenek poštou může být k ceně vstupenek připočítán manipulační poplatek za poštovné a balné. Tento poplatek se zobrazí při výběru vstupenek v sále dle zvoleného typu nákupu a doručení vstupenek.

 

TYPY NÁKUPU VSTUPENEK:

·         Platba bankovní kartou online – osobní vyzvednutí vstupenek
Vstupenky je možné zakoupit do 1 kalendářního dne před konáním akce.

·         Platba platební kartou online – doručení vstupenek poštou po ČR - Cenné psaní
Vstupenky je možné zakoupit do 10 kalendářních dnů před konáním akce.

·         Platba platební kartou online – eVstupenka
Vstupenky je možné zakoupit do 1 kalendářního dne před konáním akce.

 

INFORMACE K PLATBĚ BANKOVNÍ KARTOU ONLINE

Platba bankovní kartou online probíhá na základě platební brány na osvědčeném systému Pay MUZO. Bližší informace zde. Tato brána umožňuje přijímat bankovní karty VISAVISA ElectronMasterCard a Maestro při on-line transakcích postavených na standardu nazvaném 3-D Secure pro jedinečnou identifikaci všech stran zapojených do transakce. Hlavní výhodou platební brány je výrazné zvýšení bezpečnosti transakcí z hlediska všech zapojených stran - držitele karty, obchodníka, vydavatelské banky a zúčtující banky.

Jak platit vybrané vstupenky prostřednictvím platební karty on-line

Po výběru vstupenek budete vyzváni k úhradě vstupenek prostřednictvím tlačítka ZAPLATIT. Po kliknutí na toto tlačítko Vás systém přesměruje do systému Pay MUZO, kde budete vyzváni k zadání údajů o Vaší kartě, kterou budete vstupenky hradit (číslo a platnost karty, kontrolní kód – CVC 2,CVV2). Na této obrazovce uvidíte jméno obchodníka, kterému částku za vstupenky hradíte, částku za Vámi vybrané vstupenky a číslo objednávky.

Pokud využíváte zabezpečenou kartu v 3-D Security System, budete na následující stránce vyzváni k zadání hesla pro autorizaci platby po internetu.

Jestliže bude platba kartou v systému Pay MUZO úspěšná, bude Vaší objednávce přiděleno identifikační číslo a automaticky budete přesměrováni zpět na rezervační portál, kde budete informováni o kladném výsledku. Následně budete mít možnost si vytisknout přehled vstupenek uhrazených bankovní kartou.

Pokud bude úhrada vstupenek neúspěšná, budete také automaticky přesměrováni zpět do rezervačního portálu, kde se zobrazí výsledek platby. Vámi vybrané vstupenky budou uvolněny z virtuálního košíku zpět do prodeje.

K nepotvrzení autorizace platby může dojít z následujících důvodů:

·         omylem vyplněny špatné údaje o platební kartě,

·         v době platby nebyla na účtu zákazníka dostatečná hotovost k provedení platby,

·         platební karta nemá povolené použití pro transakce na internetu. V tomto případě je nezbytné obrátit se přímo na vydavatele karty - Vaši banku,

·         technický problém nebo jiný problém s kartou - expirace, překročen limit, technický problém v autorizačním centru apod.,INFORMACE K JEDNOTLIVÝM ZPŮSOBŮM DORUČENÍ ZAKOUPENÝCH VSTUPENEK

·         Osobní vyzvednutí vstupenek
Zaplacené vstupenky si budete moci vyzvednout ve všech prodejních místech Městského rezervačního systému „Plzeňská vstupenka“.

·         Doručení vstupenek poštou po ČR - Cenné psaní
Tento typ doručení můžete použít pro doručení vstupenek na adresu v rámci České republiky. Manipulační poplatek za doručení vstupenek na Vaši adresu činí 95 Kč.

·         eVstupenka
Pokud si zvolíte tento způsob doručení rezervovaných vstupenek, budete moci si po úspěšné úhradě vytisknout vstupenky na své tiskárně a to přes "MŮJ ÚČET". K vytištění eVstupenky je nutný program umožňující tisk dokumentu ve formátu PDF (např. 
Adobe Acrobat Reader).

UPOZORNĚNÍ: Pořadatel ani prodejce neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným použitím či zkopírováním eVstupenky.

eVstupenku je nutné uchovávat proti zneužití na bezpečném místě. Vstup na akci bude umožněn pouze na základě té eVstupenky, která projde kontrolním zařízením jako první. Při opětovném předložení eVstupenky nebo předložení její kopie nebude vstup na akci umožněn bez ohledu na to, kdo eVstupenku předloží.REGISTRACE

Registrace na rezervačním portálu je nepovinná v případě, že máte zájem o rezervaci vstupenek s následnou platbou na pokladně předprodeje (typ rezervace Pokladna předprodeje – osobní vyzvednutí vstupenek).

U všech dalších typů rezervací, objednávek a nákupu vstupenek je registrace povinná. Pokud registraci neprovedete před výběrem akce a vložením vstupenek do virtuálního košíku, budete k ní vyzváni během rezervace /objednávky /nákupu.

Výhodou registrace na rezervačním portále je následný přístup k rezervacím /objednávkám uživatele, které vytvořil prostřednictvím tohoto rezervačního portálu nebo které prostřednictvím tohoto rezervačního portálu zakoupil platební kartou on-line. Přehled rezervací, objednávek a zakoupených vstupenek zobrazíte přes MŮJ ÚČET.

Součástí registrace je i možnost zaškrtnutí volby "Souhlasím se zasíláním aktualit emailem". Zde máte možnost vybrat si organizace a typy akcí, o kterých si přejete být pravidelně každý týden informováni. Takto Vám neunikne žádná premiéra a budete včas vědět o všech aktualitách nebo případných změnách, které mohou v programu nastat.


Postup při registraci:

·         Klikněte na záložku MŮJ ÚČET a následně na "Registrujte se"

·         Vyplňte všechny povinné údaje

·         Pokud chcete být informováni o všech novinkách rezervačního systému, zaškrtněte „Souhlasím se zasíláním aktualit emailem“. Následně se Vám rozbalí nabídka organizací a typy akcí. Automaticky je nastaven výběr celé nabídky. Jestliže nechcete být o akcích některé ze zobrazených organizací nebo typů akcí informováni, stačí daný parametr odškrtnout.

·         Potvrďte registraci kliknutím na tlačítko Registrovat

·         Při každém dalším nákupu nebo rezervaci vstupenek se pak přihlásíte do systému přes sekci Přihlášení vyplněním e-mailu a hesla.

·         Úpravy Vaší registrace provedete po přihlášení na portál kliknutím na odkaz „Úprava osobních údajů“.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Pro přihlášení na rezervační portál musíte zadávat email a heslo ve stejném formátu, jak bylo zadáno při registraci. Systém rozlišuje velká a malá písmena, ale i diakritiku.

 

 

ZAPOMENUTÉ HESLO

V případě, že zapomenete heslo pro přihlášení na rezervační portál, můžete využít možnosti zaslání hesla na emailovou adresu, která byla zadána při registraci. Zapomenuté heslo si vyžádáte přes ikonu MŮJ ÚČET viz ZASLAT ZAPOMENUTÉ HESLO.POSTUP PŘI VÝBĚRU VSTUPENEK

vložení vstupenek do virtuálního košíku

Jakmile v nabídce zveřejněných akcí naleznete akci, o kterou máte zájem, kliknutím na její datum konání se dostanete do sálu této akce.1. KROK – VÝBĚR MÍST

Kliknutím na Vámi vybrané volné místo ho vložíte do virtuálního košíku. Po vstupu do sálu naleznete pod názvem a termínem představení informace o cenových kategoriích a popis volných a obsazených míst.

Kliknutím na tlačítko vložíte Vámi vybrané vstupenky do košíku, který se Vám ihned zobrazí. V kolonce Způsob platby a doručení vstupenek prosím vyberte ze zobrazeného seznamu způsob úhrady a doručení vstupenek. V případě chybného výběru vstupenek je možné jednotlivé vstupenky z košíku odebrat tlačítkem nebo odebrat celé představení tlačítkem .

V případě, že jste s výběrem vstupenek již spokojeni, můžete v rezervaci/ objednávce pokračovat kliknutím na tlačítko.2. KROK – KONTROLNÍ ÚDAJE

V tomto kroku budete vyzváni k zadání Vašich kontaktních údajů a to dvěma způsoby v závislosti na vybraném způsobu rezervace/ objednávky. V případě, že jste při výběru vstupenek v sále zvolili typ rezervace Pokladna předprodeje – osobní vyzvednutí vstupenek, budete systémem vyzváni k zadání jména, příjmení, adresy, telefonu a emailu. Při zvolení ostatních typů rezervací a objednávek budete v tomto kroku vyzváni k přihlášení do systému. Pokud jste se do systému přihlásili před výběrem vstupenek, budou Vaše kontaktní údaje v tomto kroku automaticky dostupné a systém Vás přesměruje ihned do dalšího kroku.3. KROK – REZERVACE/ ÚHRADA VSTUPENEK

V tomto kroku dochází k dokončení rezervace, kdy Vám systém vygeneruje číslo rezervace, které je důležité pro další manipulaci s rezervovanými vstupenkami. Získáte zde přesný popis, jak s rezervovanými vstupenkami dále nakládat, platnost rezervace, vyzvednutí, případně informace k úhradě vstupenek při zvolení typu rezervace Platba bankovním převodem.

Jestliže jste zvolili typ rezervace/ objednávky Platba bankovní kartou on-line budete v tomto kroku přes tlačítko přesměrováni na platební bránu systému Pay MUZO, kde budete vyzváni k zadání údajů k Vaší platební kartě.

 

Upozornění:

Pořadatel akce může mít nastaven individuálně limit počtu vstupenek, které je možné vložit v jedné transakci do virtuálního košíku.„MŮJ ÚČET“

Registrovaný uživatel portálu Městského rezervačního systému „ Plzeňská vstupenka“ má možnost přes ikonu MŮJ ÚČET zobrazit si seznam svých rezervací/ objednávek, které prostřednictvím tohoto portálu vytvořil nebo které prostřednictvím tohoto portálu zakoupil platební kartou on-line.

Po přihlášení do seznamu MŮJ ÚČET se zobrazí přehled všech Vašich rezervací/ objednávek. Kliknutím na ikonu „i“ získáte detail o vybraných vstupenkách. Kliknutím na ikonu "i" získáte detail o vybraných vstupenkách.

Pokud jste při výběru vstupenek zadali způsob doručení eVstupenka, vytisknete si tuto vstupenku právě v tomto seznamu.VYTIŠTĚNÍ EVSTUPENKY

Po přihlášení do seznamu MŮJ ÚČET se u objednávky, která má uvedený způsob doručení eVstupenka, zobrazí tlačítko pro tisk eVstupenky. Kliknutím na tlačítko se zobrazí v závislosti na Vašem prohlížeči buď náhled eVstupenky nebo výzva k jejímu uložení.

K vytištění eVstupenky je nutný program umožňující tisk dokumentu ve formátu PDF (např. Adobe Acrobat Reader).

UPOZORNĚNÍ: Pořadatel ani prodejce neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným použitím či zkopírováním eVstupenky.

eVstupenku je nutné uchovávat proti zneužití na bezpečném místě. Vstup na akci bude umožněn pouze na základě té eVstupenky, která projde kontrolním zařízením jako první.

Při opětovném předložení eVstupenky nebo předložení její kopie nebude vstup na akci umožněn bez ohledu na to, kdo eVstupenku předloží.

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY a reklamační řád

Všeobecné

 1. Společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (dále jen „PMDP“), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710, se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 25220683, jež je provozovatelem portálu Plzeňská vstupenka na adrese: www.plzenskavstupenka.cz včetně sítě prodejních míst (dále jen „PV“), stanovuje tyto podmínky jako práva a povinnosti mezi společností PMDP a třetími osobami vyplývající z prodeje vstupenek a dárkových poukazů prostřednictvím prodejní sítě PV a veškeré s tímto související vztahy.
 2. Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu jsou platné pro nákupy vstupenek na kulturní, společenské, sportovní nebo jiné akce (dále jen “Akce”) uskutečněné prostřednictvím PV (tzn. online na našich webových stránkách na adrese www.plzenskavstupenka.cz a na prodejních místech, jejichž seznam je uveden na adrese www.plzenskavstupenka.cz/cs/prodejni-mista). Za nákup vstupenek se považují i objednávky na fakturu a hromadné objednávky prostřednictvím Centrální rezervační kanceláře PV (dále jen „CRK“). Nákupem vstupenky jakoukoliv formou, vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a zavazuje se jimi řídit.
 3. Společnost PMDP není pořadatelem Akcí, na které jsou vstupenky prostřednictvím PV prodávány. PMDP zajišťuje rezervace a prodej, včetně distribuce, vstupenek na tyto Akce a další služby s tím spojené, jménem a na účet pořadatele (dále jen „Pořadatel“) a to na základě pověření vyplývajícího ze smluvního vztahu s Pořadatelem. Nákupem vstupenky vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem, tj. nakupujícím a Pořadatelem dané Akce, jehož obsahem je poskytnutí služby využití volného času v předem určeném termínu, a to v umožnění osobní účasti držitele vstupenky na Akci za podmínek stanovených Pořadatelem Akce a těchto obchodních podmínek. Veškeré nároky a reklamace jsou vždy směřovány vůči Pořadateli dané Akce. Z této skutečnosti vyplývá, že společnost PMDP, není žádným způsobem zodpovědná za jakékoli změny týkající se Akce, za samotný průběh Akce, ani za jakýkoli typ újmy, výdajů či škod, která by Držiteli vstupenky, nebo jakékoli třetí straně v souvislosti s Akcí vznikla.
 4. Rezervací a zakoupením vstupenky akceptuje Nakupující Obchodní podmínky Pořadatele Akce, Provozovatele PV, a zároveň souhlasí s povinností dodržovat Provozní řád Pořadatele Akce, místa konání Akce a příslušné pořadatelské služby.
 5. Jak postupovat při nákupu vstupenek je podrobně popsáno na www.plzenskavstupenka.cz v sekci „Jak nakupovat“. Detailně jsou zde popsány možnosti úhrad a možnosti doručení vstupenek včetně poplatků. Obsah sekce „Jak nakupovat“ je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Zákazník je povinen se při nákupu vstupenek těmito postupy řídit a platební podmínky akceptovat.
 6. Provozovatel PV, společnost PMDP, garantuje pouze platnost a pravost vstupenek zakoupených v síti PV. Za pravost vstupenek zakoupených mimo síť PV, od překupníků apod. nezodpovídá. Držitel vstupenky odpovídá za jakoukoli manipulaci se vstupenkou. Jakoukoli manipulací se vstupenkou se držitel vstupenky dopouští rizika zneužití, zkopírování jedinečného identifikačního prvku – převážně 2D kódu a 3D kódu a tím možnosti nevpuštění na Akci. Vstupenku uchovávejte na bezpečném místě. Nezveřejňujte fotografie vstupenky na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram atd.).
 7. Pořadatel si vyhrazuje u každé Akce právo změny programu, účinkujících, místa konání či termínů. Nákupem vstupenky bere Nakupující toto na vědomí.
 8. Pořadatel akcí a provozovatel portálu www.plzenskavstupenka.cz si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně vstupenek, pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu“ nebo „akci“.

 

Dárkové poukazy (epoukazy)

 1. Nákup poukazů probíhá totožně jako nákup elektronické vstupenky. Platba probíhá online kartou na platební bráně ČSOB, nebo bankovním převodem.
 2. Elektronický poukaz (dále jen „ePoukaz“) je možné vytisknout po přihlášení do sekce MŮJ ÚČET stejně jako eVstupenku.
 3. ePoukaz je plnohodnotný dárkový poukaz, proto s ním musí být nakládáno jako s ceninou.
 4. ePoukaz je možné zakoupit a uplatnit (čerpat) pouze online na www.plzenskavstupenka.cz  (Poukaz nemůže být zakoupen a čerpán na prodejních místech Plzeňské vstupenky.)
 5. ePoukaz není směnitelný za peníze.
 6. ePoukaz musí být využit (čerpán) v plné výši!
 7. ePoukaz je platný 12 měsíců od zakoupení.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Nakupující je povinen zkontrolovat neprodleně po osobním převzetí Vstupenek nebo dodání Vstupenek poštou či stažení elektronických Vstupenek jejich správnost a úplnost (zejména název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a počet Vstupenek a další parametry). Případné reklamace zakoupených Vstupenek je Nakupující povinen oznámit ihned v místě nákupu, v případě dodání Vstupenek Poštou nebo elektronicky nejpozději do 2 pracovních dnů buď písemně poštou na adresu Perfect System, s.r.o., Radlická 3301/68, 150 00 Praha 5.(smluvní partner CRK), nebo emailem info@plzenskavstupenka.cz nebo telefonicky na čísle +420 277 012 677. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.  Reklamace obsahu Vstupenek / poukazů, tiskových chyb, nesprávných či neúplných údajů řeší Zákazník a to buď přímo na prodejním místě na základě informací poskytnutých obsluhou prodejního místa, nebo s Centrální rezervační kanceláří telefonicky na čísle +420 277 012 677 nebo emailem info@plzenskavstupenka.cz . Zákazníkovi bude sdělena kompletní informace o dalším postupu reklamace a termínu řešení. V případě oprávněné reklamace je Zákazník povinen vrátit vydané vstupenky.
 2. Reklamace týkající se přímo Akce – změn programu, účinkujících, konání, a i případné zrušení Akce, a s tím souvisejících nároků na náhradu vzniklé újmy, která by Zákazníkovi vznikla nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí a kompletní nároky ze Smlouvy o účasti na Akci je Zákazník povinen uplatnit vůči Pořadateli Akce. Seznam Pořadatelů je uveden u každé akce na www.plzenskavstupenka.cz
 3. Zaplacené vstupenky se nevrací, není možné je měnit a v případě ztráty, odcizení či poškození se náhradní vstupenky neposkytují.
 4. Jakékoli další reklamace budou dále poskytovány prostřednictvím CRK/PV Pořadateli Akce. O stanovisku Pořadatele Akce bude reklamující vyrozuměn v nejbližším možném termínu nejpozději však do 30 dnů. Reklamace je nutné bez zbytečného odkladu zaslat emailem na info@plzenskavstupenka.cz .
 5. V případě zrušení Akce Pořadatelem Akce, bude Zákazník, pokud poskytl kontaktní údaje (email, telefon) neprodleně kontaktován a vyrozuměn o zrušení Akce a postupu vracení vstupného. PMDP/PV nenese zodpovědnost za nemožnost realizace kontaktu Zákazníka na jím uvedených kontaktech. Vstupné se vrací stejnou formou úhrady, jakým bylo placeno, případně v konkrétním místě nákupu. Poplatky spojené s typem úhrady (benefitní platby atd.), a poplatky spojené s typem doručení (Dobírka, poštovné…) se nevrací!

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Poučení o tom, jak naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, naleznete na stránkách PMDP.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
 2. Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na Zákazníky, které do smluvních vztahů s Pořadatelem a/nebo PV vstupují jako podnikatelé. Z povahy poskytované služby a ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže Zákazník od Smlouvy o účasti na akci odstoupit.
 3. V případě, že dojde mezi PMDP a Zákazníkem (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení    takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

 


obchodní podmínky při nákupu permanentek A VSTUPENEK NA FC VIKTORIA PLZEŇ

Při nákupu permanentek a vstupenek vyjadřujete souhlas také s obchodními podmínkami FC Viktoria Plzeň zde.

 

 

Společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. si vyhrazuje právo výše uvedené obchodní podmínky včetně reklamačního řádu kdykoli aktualizovat. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 24.03.2021 a nahrazují obchodní podmínky ze dne 11. 5. 2020.

 

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 

Kontakt

 • Centrální rezervační kancelář
 • Perfect System s.r.o.
 • Radlická 3301/68, 150 00 Praha 5
 • +420 277 012 677
 • info@plzenskavstupenka.cz

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12,
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

IČ: 252 20 683
DIČ: CZ25220683