Plzeň - TURISMUS

VODÁRNA PLZEŇ - ÚPRAVNA VODY NA HOMOLCE

Jak se voda z řeky stane pitnou? A co všechno se stane s vodou z vašeho domu, než se smí vrátit do řeky? To zjistíte na komentovaných prohlídkách Úpravny vody a Čistírny odpadních vod, které pro vás do programu Industry Open připravila VODÁRNA PLZEŇ, a.s..

#prohlídky
#vzdělávací

Všechny termíny

Sobota

1. 7. 2023


14:00


Prohlídky města Plzně

Plzeň


100 Kč

Sobota

5. 8. 2023


14:00


Prohlídky města Plzně

Plzeň


100 Kč

Sobota

2. 9. 2023


14:00


Prohlídky města Plzně

Plzeň


100 Kč

Sobota

7. 10. 2023


14:00


Prohlídky města Plzně

Plzeň


100 Kč